Coaching, systemisch werk en workshops

LionHeart verzorgt:

1) organisatie opstellingen  

2) workshops 

3) familie opstelling [individueel]

4) coachgesprekken - in een praktijk aan huis - , waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van NLP en systemisch werk

Organisatie opstellingen

Elke organisatie is een systeem dat bestaat uit medewerkers en teams die met elkaar samenhangen en zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Elk onderdeel heeft een eigen plek in het geheel en dit zorgt voor een natuurlijke ordening. Het komt voor dat een medewerker of team afwijkt qua positie van die natuurlijke ordening en dat heeft invloed op het hele systeem, de organisatie. Een Organisatie opstelling maakt de patronen zichtbaar en helpt bij het herstellen van de orde.

Een systeem kent ook patronen. Wat opvalt is dat patronen die zich bovenin de organisatie afspelen, zich herhalen in de lagen er onder. Is er onenigheid in de top van de organisatie dan zie je eenzelfde soort onenigheid in de lagen er onder terug. Door de orde te herstellen in de top zie je dat herstel ook terug in de lagen eronder.

Dat wat aan de oppervlakte onzichtbaar is wordt in een Organisatie opstelling zichtbaar gemaakt en zorgt ervoor dat problemen bij de bron kunnen worden beetgepakt.  

LionHeart biedt op het gebied van Organisatie opstellingen het volgende:

  • Kennismaken met een Organisatie opstelling [1 dagdeel op een locatie bij de organisatie]. Er zijn workshops voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie, denk aan: managers, startende projectteams, coach pools, crisisorganisatie en scenario denktanks. Naast theorie over de onderliggende principes en de meerwaarde van opstellingen ervaren de deelnemers zelf de kracht van organisatie opstellingen.
  • Organisatie opstelling. Voordat een opstelling plaatsvindt, wordt een intakegesprek ingepland. Een opstelling kan in een kleine setting plaatsvinden, met één of enkele leden van bijvoorbeeld de managementlaag, maar kan ook plaatsvinden met een compleet team. Enkele weken na de opstelling volgt een nabespreking. 

Workshops

Een organisatie draait goed wanneer medewerkers goed in hun vel zitten, energie hebben, bewust zijn van hun talenten en samenwerken vanuit verbinding. LionHeart biedt in nauwe samenwerking met Praktijk het Kompas de volgende workshops aan:

  • Aandacht voor jezelf [3 dagdelen]. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers en biedt een moment om stil te staan bij zichzelf. Doel van deze verkennende workshop is het verkrijgen van inzicht en bewustwording in hoe het met je gaat, het bieden van ontspanning, het geven van inzicht in je karakter en de kwaliteiten en valkuilen die daarbij horen en in de manier waarop je spanning kunt reguleren. Met verschillende technieken wordt innerlijk opgeruimd en opgebouwde spanning losgelaten, waardoor meer ontspanning ontstaat en je meer energie krijgt. Gewerkt wordt met verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen, lichaamswerk, meditatie, visualisatie en systemisch werk. De combinatie van deze technieken helpt je bij de bewustwording van patronen en geeft je handvatten voor werk en privé. In de workshop doe je met name persoonlijke inzichten op - met name door zelf te ervaren - zonder deze in groepsverband verder uit te diepen. 
  • Kom in je kracht [4 dagdelen]. Deze workshop maakt deelnemers bewust van van de kracht die in hen zit om daar vervolgens meer gebruik van te maken. 
  • Loslaten en vertrouwen [4 dagdelen]. Deze workshop maakt deelnemers bewust van dat wat ze onbewust op hun schouders nemen en laat hen ervaren hoe het is om los te laten wat niet van hen is. Deelnemers krijgen tools aangeboden om hun grenzen te voelen en aan te geven en om meer vanuit vertrouwen te handelen. Dit geeft rust, ruimte en meer energie.
  • Teambuilding [2 dagdelen]. Een workshop voor teams, afdelingen, projectteams waarin wordt gekeken naar onderlinge interactie, samenwerking en leiderschap.

Familie opstelling [individueel]

Onderzoek heeft aangetoond dat familiegebeurtenissen - tot 7 generaties terug - invloed kunnen hebben op het nageslacht. Dat uit zich bijvoorbeeld in 'moeite hebben met autoriteit, onverklaarbare boosheid, verdriet of angst, onrust in het (samengestelde) gezin, het gevoel hebben niet in je kracht te staan.

Worstel je al langere tijd met een probleem - privé of in je werk - en je hebt al van alles geprobeerd, maar het probleem blijft, dan is het mogelijk dat jouw probleem voortkomt uit een probleem in je familiegeschiedenis. Een familie opstelling biedt inzicht en helpt je om weer in je kracht te komen. 

Duur: Intake 15 minuten (telefonisch), Opstelling 75 minuten en nagesprek 15 minuten (telefonisch)