Trainen & Oefenen en Netcentrisch Werken

LionHeart ontwikkelt trainingen en oefeningen op maat met crisisorganisaties als doelgroep. Grote waarde wordt toegekend aan het bereiken van groei en ontwikkeling van de taakuitvoering en het krijgen van zelfvertrouwen door medewerkers. Zowel trainingen als oefeningen van LionHeart kenmerken zich naast doelgerichtheid door een hoge mate van interactiviteit. Er wordt gebruik gemaakt van realistische casussen en voorbeelden uit de praktijk. De onderwijskundige expertise van Angelie Pikaar - opgedaan sinds 1998 - komt hier goed tot z'n recht [zie voor meer informatie de tab 'training en oefening']. 

Sinds begin 2009 begeleidt LionHeart de implementatie van Netcentrisch Werken en verdere groei & ontwikkeling. De implementatie vindt plaats vanuit vier invalshoeken: 1) inrichting informatie-organisatie, 2) proces en werkwijze, 3) opleiden, trainen en oefenen, 4) techniek en hulpmiddelen. LionHeart begeleidt op efficiënte en betrouwbare wijze en streeft ernaar dat ingezette veranderingen beklijven, weerstand een plek krijgt en dat klanten enthousiast en tevreden zijn [klik voor meer informatie op de tab 'Netcentrisch werken met LCMS']. 

Training en oefening

LionHeart ontwikkelt trainingen en oefeningen op maat met crisisorganisaties als doelgroep. Grote waarde wordt toegekend aan het bereiken van groei en ontwikkeling van de taakuitvoering en het krijgen van zelfvertrouwen door medewerkers. Zowel trainingen als oefeningen van LionHeart kenmerken zich naast doelgerichtheid door een hoge mate van interactiviteit. De onderwijskundige expertise van Angelie Pikaar komt hier goed tot z'n recht. 

Waarnemen en evalueren

LionHeart wordt daarnaast vaak ingeschakeld voor het waarnemen van het proces Informatiemanagement tijdens crisisoefeningen en/of systeemtesten. Binnen waterschappen heeft LionHeart ook waargenomen tijdens langdurige incidenten, zoals droogte. Vanaf 2001 heeft Angelie Pikaar expertise opgedaan in het waarnemen en evalueren van oefeningen. In die tijd binnen defensie en vanaf 2009 binnen veiligheidsregio's en netwerkpartners. 

Implementatie adviseur Netcentrisch Werken en Netcentrisch Samenwerken

LionHeart heeft al vele implementatietrajecten begeleid. Kenmerkend is de efficiënte aanpak, het op maat maken van de werkwijze en de wijze waarop de uitgangspunten van de werkwijze overeind blijven staan. LionHeart ondersteunt bij het neerzetten van de basis en begeleidt de crisisorganisatie vervolgens bij verdere groei en ontwikkeling in het toepassen van het proces informatiemanagement.

Waar bij het neerzetten van de basis een versnelling van de beeldvorming centraal staat, verschuift deze focus bij verdere groei en ontwikkeling naar de oordeels- en besluitvorming. 

LionHeart hecht grote waarde aan het getraind en geoefend houden van de informatie- en crisisorganisatie. Je leest het goed, niet alleen de informatie-organisatie. Netcentrisch werken, ofwel goed informatiemanagement, werkt pas wanneer alle schakels mee doen!