Angelie Pikaar

 

LionHeart is eind 2008 opgericht door Angelie Pikaar. LionHeart staat voor Leren, Innoveren en ONtwikkelen en Lion refereert aan het sterrenbeeld van Angelie.

Angelie haalde in 1994 een diploma van de PABO te Rotterdam en studeerde in 1998 af als Onderwijskundige binnen de Rijksuniversiteit Leiden en ze volgde aanvullende opleidingen als Prince2 Foundation, Lean Six Sigma en Systemisch werk.

Vanaf 1998 tot 2008 werkte Angelie als projectleider en onderzoeker bij TNO Defensie en Veiligheid in de afdeling Training en Opleiding. Angelie heeft een brede expertise opgedaan op het gebied van doelgericht trainen & oefenen, de effectieve begeleiding van implementatietrajecten en verduidelijkende organisatieopstellingen.

Waar ze vanuit TNO projecten uitvoerde binnen Defensie heeft zij vanuit LionHeart opdrachten uitgevoerd binnen Veiligheidsregio’s, gemeenten, BAM Bouw & Techniek, Meldkamers, de Nationale Politie, Hoogheemraadschappen en waterschappen, Rijkswaterstaat, Alliander, PWN, Geneeskundige ketens Utrecht en Brabant, Ministerie van JenV, NCC, DCC -IenW en het Instituut Fysieke Veiligheid.

Angelie beweegt zich graag binnen verschillende lagen in de klantorganisatie en brengt daarbij mensen met elkaar in verbinding. Ze is  in staat een brug te slaan tussen beleid en praktijk en is daarbij zowel analytisch als pragmatisch, enthousiast, creatief en in staat om een visie te vertalen naar praktische toepassingen. 

Angelie is betrokken en gedreven om een organisatie ook echt verder te helpen.

In haar vrije tijd tekent en schildert ze graag [op de pagina 'Kunst' vind je de resultaten daarvan].

Competenties

  • Analytisch

  • Plannen en organiseren

  • Leiderschap

  • Resultaatgericht

  • Structurerend vermogen

  • Klantgericht

  • Creatief & Inventief