Dienstverlening

Leidende principes van LionHeart:

1. LionHeart is betrokken en gedreven om een bedrijf echt verder te helpen.

2. LionHeart slaat een brug tussen beleid en concrete toepassing in de praktijk.

3. LionHeart kijkt bij de klant buiten de hokjes en verbindt organisatieonderdelen met elkaar.

4. LionHeart stimuleert op interactieve wijze groei en ontwikkeling van medewerkers.

5. LionHeart coacht organisaties en medewerkers op systemische wijze.

6. LionHeart ziet de mens achter de rol die de persoon uitvoert.

 

1) De ontwikkeling van trainingen en oefeningen en het faciliteren ervan  

LionHeart ontwikkelt (online) trainingen en (online) oefeningen op maat voor crisisorganisaties. Grote waarde wordt toegekend aan het bereiken van groei en ontwikkeling van de taakuitvoering en het krijgen van zelfvertrouwen door medewerkers. Zowel trainingen als oefeningen van LionHeart kenmerken zich naast doelgerichtheid door een hoge mate van interactiviteit. De onderwijskundige expertise van Angelie Pikaar komt hier goed tot z'n recht.

2) Begeleiding van de implementatie van informatiemanagement - Netcentrisch werken met LCMS

Daarnaast begeleidt LionHeart de implementatie van Netcentrisch Werken. Eerst bij verschillende veiligheidsregio's en tegenwoordig bij verschillende netwerkpartners, zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, netbeheerders, geneeskundige ketens en ministeries. Naast het implementeren van de basis ondersteunt LionHeart bij verdere groei en ontwikkeling van informatiemanagement binnen de crisisorganisatie. Dat gebeurt o.a. op basis van evaluaties van incidenten en oefeningen, een efficiëntere inrichting van werkprocessen en -instructies, een betere inrichting van sjablonen in LCMS en training & oefening. Door de ondersteuning van LionHeart worden de onderlinge verschillen tussen informatiemanagers en -coördinatoren, tussen leden van crisisteams minder groot en de kwaliteit van het informatiemanagementproces vergroot.

 

Lees meer »

 

3) Systemisch werken via organisatieopstellingen

LionHeart ondersteunt organisaties bij het zichtbaar maken van wat onder de oppervlakte speelt door middel van een systemische blik via organisatieopstellingen. Organisaties krijgen inzicht in de onderliggende oorzaken van symptomen en leren waarom symptoombestrijding niet helpt. Doel van de ondersteuning is het verschaffen van inzichten en terug te keren naar een gezonde, energieke en florerende organisatie die een natuurlijke koers vaart. 

4) Workshops en familieopstellingen

Ook kun je bij LionHeart workshops volgen, waaronder een workshop 'kennismaken met organisatieopstellingen' en een 'workshop loslaten en vertrouwen'. Daarnaast is het mogelijk om in een individuele familieopstelling een vraag op te stellen.

Lees meer »