De vaak vergeten effecten van reorganisaties

Nieuwsdatum

Als gevolg van een reorganisatie ontstaan problemen die vaak onder de oppervlakte blijven sudderen en negatieve invloed uitoefenen op de organisatie. Hieronder geven we een opsomming van dat wat vaak vergeten en ongezien blijft.

1. Wij - zij cultuur
Wanneer twee (of meer) teams, afdelingen of organisaties worden samengevoegd, ontstaat er al snel een wij – zij cultuur. “Wij binnen afdeling X doen het altijd zo, maar zij vanuit afdeling Y doen het nu zo.”

2. Leidinggevenden sneuvelen
Vaak verdwijnen leidinggevenden door een reorganisatie. Waar twee teams voor de reorganisatie ieder één leidinggevende hadden, is het na de reorganisatie één leidinggevende die leiding geeft aan het nieuw samengestelde team. Die leidinggevende bevat vaak expertise op één van de vakgebieden in plaats van op beide vakgebieden. Daarbij, medewerkers blijven (vaak onbewust) loyaal aan de vertrokken leidinggevende. Hierdoor krijgt de nieuwe leidinggevende minder kans, hoe competent deze ook is.

3. Medewerkers lopen rond met emoties als verdriet en woede
Door onvoldoende tijd voor rouw en afscheid van de oude situatie lopen medewerkers onderhuids rond met verdriet en/of woede. Deze emoties houden hen tegen om zich volledig in te zetten in de nieuwe organisatie.

4. Medewerkers moeten zich opnieuw bewijzen
Medewerkers die al jaren expert zijn op hun vakgebied moeten zich opnieuw bewijzen bij teamgenoten die zijn toegevoegd. Vertrouwen in elkaar is niet per definitie aanwezig en moet groeien.

5. Onduidelijkheid over wie welke plek heeft en hoe de lijnen lopen
Voor de reorganisatie was het helder wie welke plek had qua structuur en ordening in de organisatie. Duidelijk was hoe de lijnen liepen. Na een reorganisatie dienen zowel plek als lijnen opnieuw te worden neergezet en helder te worden gemaakt. Opvallend is dat hier vaak onduidelijkheid over bestaat. Wanneer onvoldoende helder is wie welke plek heeft, heeft dit grote consequenties voor het functioneren van medewerkers.

6. Medewerkers proberen een plekje hoger in de boom te krijgen
Het personeel klimt opnieuw op de apenrots. Waar in de ‘oude’ organisatie(s) helder was waar eenieder stond, probeert men in de ‘nieuwe’ organisatie een betere plek te vinden. Medewerkers met jarenlange ervaring kunnen niet langer leunen op de eer en het respect die zij doorgaans kregen. Andere krachten spelen nu een rol.

7. Kaders, visie en koers zijn nog onduidelijk
Het management is vaak nog niet klaar met het stellen van de kaders en ook de koers is onvoldoende helder uiteen gezet. Dit heeft als gevaar dat het nieuwe team ‘stuurloos’ is, probeert om het overzicht te krijgen en dat kost onnodig veel energie.

8. Onbalans in salarissen tussen werknemers
Het is mogelijk dat er een verschil is in salaris van werknemers vanuit de ene organisatie ten opzichte van de andere organisatie. Deze verschillen in wat de medewerker krijgt, laat zich terug zien in wat de medewerker geeft aan de organisatie.