Werken, naar school, reizen, uit eten, winkelen, naar de kapper, sporten in COVID-19 tijd

Nieuwsdatum

Tips & trics bij het voorkomen van COVID-19 verspreiding  

Hoe werken de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen in jouw bedrijf, school of sportclub?  Gebruik de voorbeelden als checklist, vul het aan met jouw ervaringen, en deel ze waar mogelijk. 

Uitgangspunten tijdens COVID-19:  

 • Beperk binnen (anders dan thuis) zoveel mogelijk 🏃 loopbewegingen; 

 • Zorg met name binnen (anders dan thuis) voor vrijliggende looproutes, vermijd conflicterende routes: bij loopbewegingen markeer paden / zorg voor ➡️ eenrichtingsverkeer; 

 • Beperk aanraking van materialen tot het minimum, zet bijvoorbeeld deuren open waar dat veilig kan; 

 • Biedt 🧼 handen wassen met zeep of desinfecteer [met contactloze dispenser] aan bij ingangen van gebouwen en afdelingen; 

 • Voorkom wisselende contacten; als je in groepen moet werken: hanteer vaste groepen, laat groepen onderling geen contact hebben; 

 • Wijs een gebied of ruimte toe per groep; 

 • Voorkom drukte en (plotselinge) groepsvorming door bijvoorbeeld reserveren verplicht te stellen of verschillende ⏲️begin- en eindtijden af te spreken; 

 • Bereken buiten per oppervlak het maximale aantal personen dat - gegeven de 1,5 meter afstand - in de ruimte aanwezig kan zijn en geef per ruimte aan wat dit aantal is.

 • Beperk binnen het aantal mensen in een ruimte en zorg voor een lage luchtvochtigheid; zorg voor goede ventilatie en zet ramen open.

 • Maak maatregelen eenvoudig, zichtbaar en vanzelfsprekend; voorbeeld maximaal aantal winkelwagentjes, fysieke blokkades 

📏 Anderhalve meter =  Ruim twee armlengtes / 5 vierkante stoeptegels  / een fiets 

🏫Scholen, in klaslokalen 

 • Zet ramen open en zorg voor goede ventilatie.
 • Een beperkt aantal leerlingen laten plaatsnemen in de klas; de overige leerlingen volgen de les op afstand [via de computer] of op andere tijdstippen. 
 • De ruimte voor de docent voor in de klas en voor het bord is afgezet met afscheidingen van bijvoorbeeld plexiglas of karton.  

 • Wijs aan een klas op middelbare scholen één lokaal toe en laat de docenten rouleren. 

 • Zorg bij middelbare scholen voor een rooster met blokuren, waardoor lessen twee uur duren en daarmee nog minder verplaatsing van docenten plaatsvindt.  

 • Zorg in het rooster voor verschillende begin- en eindtijden en pauzes, zodat niet iedereen tegelijk naar binnen en buiten gaat.  

 • Tafels staan ruim van elkaar af en alleen waar een stoel staat mag een leerling gaan plaatsnemen

 • Docenten en leerlingen met klachten blijven thuis. 

 • Vraag leerlingen die hoesten of neusverkouden zijn naar huis te gaan. 

 • De pauze wordt door leerlingen doorgebracht in het lokaal waar zij voor de pauze verblijven.

 • Zie de tips bij in- en uitgangen, trappen en entrees 

🚪🚶In- en uitgangen, trappen en entrees 

 • Hanteer eenrichtingsverkeer op gangen en verdeel brede gangen in drieën, waarbij het middelste deel zorgt voor een afscheiding tussen beide richtingen. 

 • Biedt 🧼 handen wassen met zeep of desinfecteer [met contactloze dispenser] aan bij ingangen van gebouwen en lokalen; 

 • Maak een aparte in- en uitgang, scheid looproute en bezoekersstromen zoveel mogelijk, Vermijd hierbij contact met andere loopstromen  

 • In trappenhuizen: Hanteer eenrichtingsverkeer, zodat mensen elkaar niet tegenkomen / hoeven te passeren. Dat kan door trappen specifiek voor naar boven of naar beneden aan te wijzen.

 • Indien mogelijk zorg dat de buiten en – tussen deuren open staan, zodat je geen deurklink hoeft vast te pakken 

 • 'Gastheer' bij de deur -> kan mensen welkom heten en vertellen wat de ‘regels’ zijn 

🚻 Toiletten 

 • Zorg voor papieren handdoekjes en plaats een open prullenbak bij de deur. 

 • Desinfecteer regelmatig deurklinken van de toiletten, of biedt mogelijkheden dit zelf te doen 

 • Plaats desinfecteer middel [contactloze dispenser] in de gang waar het toilet op uit komt.  

 • Zet de deur bij de ingang van de toiletruimte open. 

🏢 Kantoren en werkplekken 

 • Zorg voor goede ventilatie en zet ramen open.

 • Werk waar mogelijk thuis- en vergader op afstand, ook bijeenkomsten vinden online plaats [videoconferencing of telefonisch]. 

 • Zorg voor verschillende begin- en eindtijden en pauzes, zodat niet iedereen tegelijk naar binnen en buiten gaat 

 • Werk indien mogelijk op verschillende tijdstippen, overweeg bijvoorbeeld ploegenroosters of misschien is het mogelijk om op zaterdag / zondag te werken/openen? 

 • Laat alleen medewerkers toe waarvan belangrijk is dat ze daadwerkelijk fysiek op kantoor moeten zijn [zorg daarmee ook voor minder reizen naar het kantoor toe]. 

 • Wijs ruimtes, werkplekken toe aan vaste groepen medewerkers 

 • Wijs aan iedere medewerker een vaste werkplek toe [flexplekken verdwijnen]. 

 • Houd bij het maken van het rooster rekening met het maximum aantal medewerkers per ruimte, met de groepsindeling en met verschil in starttijden van diensten [voorkom opeenhoping van mensen op eenzelfde tijd op dezelfde plaats] 

 • Zorg voor een ingang die apart is van de uitgang en markeer deze. 

 • Zorg voor verschil in starttijden van medewerkers  

 • Verdeel de lunchtijd over meerdere periodes  

 • Richt plekken zodanig dat altijd minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden, kan dit niet: 

  • sluit dan werkplekken of zitplaatsen 

  • zet objecten ‘in de weg’ -> let wel op dat je geen vluchtroutes blokkeert 

  • plaats schermen 

 • Maak looproutes en zorg ook voor eenrichtingsverkeer in het trappenhuis. 

 • Gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift en stimuleer traplopen.  

 • Bewaak plaatsen in het gebouw [zoals de entree, het bedrijfsrestaurant, trappenhuis] die kunnen zorgen voor een ophoping van medewerkers  

 • Zorg voor desinfecteer middel [contactloze dispenser] bij de ingang en op elke verdieping. 

 • Vraag de schoonmaak om handgrepen, leuningen, toiletten, kranen, wasbakken, liftknoppen, koffie apparaten regelmatig schoon te maken 

 • Vraag medewerkers regelmatig hun toetsenbord, muizen en telefoon schoon te maken 

 • Vraag baliemedewerkers regelmatig hun balie schoon te maken  

 • Haal te veel stoelen in een (vergader)ruimte weg, hiermee voorkom je dat ze toch gebruikt worden 

 • Bewaak drukte in het restaurant  

 • Zorg waar mogelijk voor meerdere loketten waar de lunch kan worden opgehaald  

 • Sta lunchen op de werkplek toe  

 • Voor ideeën in de bedrijfskantine, zie de suggesties bij ‘restaurants’.  

 • Bijeenkomsten vinden online plaats [videoconferencing of telefonisch]. 

🛎️Bij balies / toonbanken / kassa’s 

 • Breng doorzichtige plastic schermen aan tussen klant en medewerker. 

 • Breng een belijning of obstakel aan op de vloer en vraag de klant achter het geblokte deel te blijven. 

 • Zorg voor eenrichtingsverkeer. 

 • Zorg bij balies waar op een bestelling dient te worden gewacht voor een bestel- en een uitgifte balie. 

 • Vraag klanten die hoesten of neusverkouden zijn naar huis te gaan.

🍴 In restaurants, zalen en terras 

 • Zorg voor een goede ventilatie en zet ramen open.

 • Stel reservering door klanten verplicht [dus ook op het terras]. 

 • Plan zodanig dat tijdstippen van binnenkomende klanten zo min mogelijk samenvallen. 

 • In het reserveringssysteem worden tafels aan de klant gekoppeld, waardoor inzichtelijk is of er nog plaats is. 

 • Zorg voor een ingang die apart is van de uitgang en markeer deze. 

 • Zorg voor belijning bij de ingang, voor het geval klanten in een rij dienen te wachten. 

 • Plaats desinfecteer middel [contactloze dispenser] bij de ingang. 

 • Geef looprichtingen met pijlen op de vloer aan (naar balie voor bestellen, uitgifteloket en toilet) 

 • Zorg voor papieren placemats, deze kunnen tevens dienen als menukaart.  

 • Plaats een medewerker bij de ingang die aangeeft aan welke tafel de klanten mogen plaatsnemen en aangeeft hoe daar [via eenrichtingsverkeer] te komen. Tevens worden de regels toegelicht. 

 • Markeer looppaden [eenrichtingsverkeer] en plaats met belijning blokken op de vloer naast de tafels, waardoor passerende bezoekers op anderhalve meter afstand blijven. 

 • Plaats tafels voor drie tot zes personen [alleen gezinnen mogen aan een tafel voor 6 personen] op voldoende afstand van elkaar 

 • Nummer tafels. Bestellingen vinden plaats aan de balie [om extra loop bewegingen te voorkomen]. Zorg voor een balie waar de bestelling wordt opgenomen. De balie is voorzien van plexiglas en van blokken op de vloer. Geef je tafelnummer aan bij de bestelling.

 • Betalen is alleen mogelijk met pin [onder de 50 Euro contactloos en daarboven via pin] of via mobiel [Tikkie, QR codes van banken]. Desinfecteer het pinapparaat na iedere aanraking, of biedt pinstokjes aan. 

 • Vraag klanten die hoesten of neusverkouden zijn naar huis te gaan. 

 • Personeel met klachten blijft uiteraard ook thuis. 

 • Verdeel de medewerkers in teams en wijs per team een deel van het vloeroppervlak of een aparte ruimte toe; voorkom daarmee wisselingen in contact 

 Sporten op de sportclub [buitensporten] 

 • Sporters komen niet eerder dan 10 minuten voor de training en gaan direct daarna naar huis.  

 • Kinderen die nog niet zelf op de fiets mogen of kunnen komen, kunnen door hun ouders afgezet worden op de parkeerplaats, zonder dat de ouders de auto uit stappen. 

 • Het is niet toegestaan om bij de trainingen te blijven kijken.  

 • Op de looproute van de parkeerplaats naar het hek staat een trainer of toezichthouder om iedereen veilig de juiste kant op te wijzen.  

 • Plaats desinfecteer [contactloze dispenser] bij de ingang en eventueel bij elk veld en zorg regelmatig voor het vullen van de dispenser 

 • Zorg op het sportterrein voor looppaden [met linten] en maak gebruik van eenrichtingsverkeer 

 • Verdeel de kinderen in groepjes van maximaal 4 en om wisselende contactmomenten te voorkomen sporten de kinderen altijd in dezelfde groepssamenstelling te werken 

 • Koppel de groepjes aan bijvoorbeeld een kleur en vraag de kinderen een T-shirt van die kleur te dragen 

 • Verdeel het veld in vlakken en zet deze af met bijvoorbeeld lint. Zorg dat er ruimte tussen de vlakken zit [middenberm] 

 • Elke groep krijgt een eigen gebied / vlak toegewezen waarop zij sporten 

 • Bespreek de regels met de kinderen: houd 1,5 meter afstand van elkaar en – in geval van balsporten – pak alleen je eigen bal 

 • Het meebrengen van water is verplicht; iedereen zijn eigen flesje/ bidon! Overweeg daarnaast iets te eten mee te nemen voor direct na de training, zodat je snel herstelt.  

 • Kinderen in de leeftijdscategorie van 13-18 jaar mogen alleen aan hen toegewezen materiaal aanraken en zullen het materiaal dus niet delen  

 • Gebruikt materiaal wordt door de trainer na de training gereinigd met desinfectans.  

 • De vereniging voorziet in desinfectans voor de reiniging van materialen en desinfecterende lotion voor het reinigen van handen.  

 • Hebben kinderen klachten dan blijven ze thuis: kinderen of begeleiders die hoesten of neusverkouden zijn vragen we naar huis te gaan 

 • Vermijd het aanraken van je gezicht en raak elkaar niet aan.  

 • Bij het niet in acht nemen van de regels kan de trainer kinderen, na herhaaldelijk waarschuwen, uitsluiten van de betreffende training. 

 • Naast de trainer, zijn er toezichthouders aanwezig. De norm is 1 toezichthouder vanaf 10 sporters. Vanaf 21 sporters 2 toezichthouders, vanaf 31 sporters 3, etc.  

 • Iedereen van 13 jaar en ouder; sporters, toezichthouders en trainers waarborgen bij reguliere omstandigheden de 1,5m regel.  

 • De trainers maken met elkaar een rooster voor het vervullen van de rol van toezichthouder.  

 • Bij voorkeur zijn andere trainers ook toezichthouder, zodat de contactmomenten tussen verschillende volwassenen, met inachtneming van de 1,5m regel, beperkt blijven.  

 • Vrijwilligers en leden van 19 jaar en ouder van de vereniging of andere ouders kunnen in het uiterste geval ook de rol van toezichthouder vervullen.  

 • Zonder toezichthouders en trainer, geen training.  

 • Toezichthouders registreren bij het hek de aanwezige sporters. 

🔙 In winkelstraten 

 • Verdeel de loopstromen in twee richtingen en geef de richtingen met pijlen op straat aan. Kruis in het midden van de straat 1,5 meter af, waardoor een scheiding tussen beide richtingen wordt aangebracht. 

 • Plaats desinfecteer [contactloze dispenser] of een mogelijkheid om handen te wassen aan het begin van elke winkelstraat 

🛒In winkels en supermarkten 

 • Zorg voor goede ventilatie.

 • Bereken het aantal klanten per vierkante meter vloeroppervlak,  

 • Verstrek een hulpmiddel dat bewaakt of het maximum aantal klanten in de winkel is bereikt [denk bijvoorbeeld aan karretje, mandje, schoenlepel, etc]. 

 • Desinfecteer ingeleverde middelen [karretje / mandje, etc] en zorg ervoor dat deze weer naar de ingang gaan voor nieuwe klanten. 

 • Zorg voor een aparte in- en uitgang en markeer deze duidelijk. 

 • Houd waar mogelijk deuren geopend, zodat deurklinken niet hoeven te worden vastgepakt. 

 • Maak gebruik van eenrichtingsverkeer met pijlen en lijnen op de vloer. 

 • Bewaak bij de ingang of klanten het verplichte middel (karretje / mandje, etc) pakt en houdt klanten buiten indien het maximale aantal is bereikt. 

 • Probeer werkzaamheden en klantbezoeken te spreiden. Bijvoorbeeld door buiten openingstijden te bevoorraden.  

 • Plaats buiten lijnen of stippen [op 1,5 afstand van elkaar] voor wachtende klanten. 

 • Plaats desinfecteer middel [contactloze dispenser] bij de ingang. 

 • Deel handschoentjes uit aan klanten en zorg voor een prullenbak bij de uitgang. 

 • Geef op de website aan of het rustig is of niet. 

 • Vraag klanten die hoesten of neusverkouden zijn naar huis te gaan. 

🚏 Op stations en perrons 

 • Hanteer eenrichtingsverkeer op trappen, zodat mensen elkaar niet tegenkomen / hoeven te passeren.  

 • Plaats borden, posters etc met de boodschap 'houd 1,5 meter afstand' 

 • Prullenbakken zijn open, zonder deksel 

 • Op bankjes zijn stoelen die direct naast elkaar liggen afgekruist 

 • Er zijn looproutes op perrons; deze routes zijn in de vorm van ‘paden’ op de vloer aangegeven. 

 • OV-chip automaten hebben de extra mogelijkheid om contactloos te betalen. 

 • Biedt 🧼 handen wassen met zeep of desinfecteer [met contactloze dispenser] op perrons en in stationshal 

🚆Reizen met de trein / metro 

 • Prullenbakken in de trein zijn of open (zonder klep) of zijn verwijderd, waardoor klanten niets hoeven aan te raken. 

 • Zorg voor goede ventilatie.

 • Plaats desinfecteer middel [contactloze dispenser] op de perrons. 

 • De deuren worden om en om gebruikt voor alleen uitstappen of instappen [eenrichtingsverkeer]; dit kan worden aangegeven door bijvoorbeeld een knalrode en groene plakfolie op de deuren  

 • Stoelen worden afgekruist 

 • 1 persoon per bank; de plaats aan het raam. De andere stoel is afgekruist. 

 • Afkruisen van de zitjes om en om, zodat er niemand voor en achter je zit [alternatief hier is het scheiden van zitjes met plexiglas, waardoor direct achter elkaar zitten wel is toegestaan]. 

 • Het is verboden om in het gangpad te staan. 

 • Op de vloer bij de uitgangen belijning aangeven voor uitstappen. 

 • Vraag klanten die hoesten of neusverkouden zijn naar huis te gaan. 

 • Indien mogelijk opent en sluit de machinist de deuren centraal  

🚌 Reizen met de bus 

 • Bij de bushalte wordt belijning / stippen aangeven; mensen staan op 1,5 meter van elkaar. 

 • De chauffeur neemt meer tijd voor in- en uitstappen en dit is in de planning meegenomen. 

 • De chauffeur houdt bij of er nog plaats is in de bus. 

 • De buschauffeur zit achter plexiglas of heeft voldoende ruimte tot de passagiers. 

 • Betalen in de bus kan niet; reizen is alleen mogelijk met een OV-chipkaart. 

 • Instappen aan de voorkant en uitstappen aan de achterzijde. 

 • Biedt 🧼 handen wassen met zeep of desinfecteer [met contactloze dispenser] op busstations en haltes 

 • Stoelen worden afgekruist 

 • 1 persoon per bank; de plaats aan het raam. De andere stoel is afgekruist. 

 • Afkruisen van de zitjes om en om, zodat er niemand voor en achter je zit [alternatief hier is het scheiden van zitjes met plexiglas, waardoor direct achter elkaar zitten wel is toegestaan]  

 • Het is verboden om in het gangpad te staan. 

 • Op de vloer bij de achteruitgang belijning aangeven voor uitstappen, op de deuren is duidelijk aangegeven wat in- en uitgangen zijn. 

 • Vraag klanten die hoesten of neusverkouden zijn naar huis te gaan. 

 • Indien mogelijk opent en sluit de chauffeur de deuren centraal  

🎢In dierentuinen, pretparken 

 • Verdeel de loopstromen in twee richtingen en geef de richtingen met pijlen op straat aan. Kruis in het midden 1,5 meter af, waardoor een scheiding tussen beide richtingen wordt aangebracht. 

 • Laat bezoekers online reserveren en betalen en zorg voor een maximaal aantal bezoekers, gelet op de 1,5 meter afstand. 

 • Zorg voor een ingang die apart is van de uitgang en markeer deze. 

 • Biedt 🧼 handen wassen met zeep of desinfecteer [met contactloze dispenser] op perrons en in stationshal 

 • Maak gebruik van timeslots bij binnenverblijven en houdt zicht op het aantal bezoekers dat maximaal naar binnen mag. 

 • Zorg in binnenverblijven voor eenrichtingsverkeer met gemarkeerde paden. 

 • Vaak is er al een systeem van afhalen in de restaurants; zorg voor plexiglas tussen het personeel en de klant. 

 • Zorg voor desinfecteer [contactloze dispenser] bij de ingang. 

 • Maak regelmatig tafels, trapleuningen, deurklinken etc. schoon. 

 • Bekijk de tips over parkeerplaatsen 🅿 

Bij begeleid wonen voorzieningen, de bezoekregeling

 • Bezoek kan worden gepland in overleg met de begeleiders.
 • Maximaal 1 bezoeker per dag en niet meer dan 1 bezoeker tegelijk op de appartementen
 • Bezoek alleen op momenten dat begeleiders aanwezig zijn.
 • Bezoek meldt zich bij begeleiders, die lopen mee naar het appartement, op anderhalve meter afstand. Bezoek houdt afstand van andere cliënten.
 • Bezoek houdt zich aan hygiëne protocol (handen wassen/hoesten en niezen in elleboog/geen handen geven/papieren zakdoekjes)
 • Bezoek maximaal een uur.
 • Er wordt tijdens bezoek geen gebruik gemaakt van toilet. Als er echt hoge nood is kan dit in de ontmoetingsruimte in overleg met begeleiders.
 • Er worden geen spullen uitgewisseld.
 • Voorafgaand aan bezoek worden er door dienstdoende begeleider ‘triage’ vragen gesteld om na te gaan of er ziekteverschijnselen zijn bij bezoeker. Indien er klachten zijn of twijfel is, kan er geen bezoek plaatsvinden. Om teleurstellingen bij u cliënten te voorkomen is het van belang dat u vooraf een inschatting maakt van uw klachten.
 • Aanwijzingen van begeleiders worden ten alle tijden opgevolgd, ook als dit betekent dat bezoek onverhoopt niet mogelijk is of verkort wordt. De redenen daarvoor zullen dan worden toegelicht door de begeleider in kwestie.
 • Bezoek neemt geen etenswaar of drinken mee voor cliënt.
 • Begeleiders zorgen voor koffie / thee. Na het drinken worden de kopjes apart gezet en door de begeleiders weer opgehaald en afgewassen.

💈Bij de kapper

 • Zorg voor goede ventilatie. 
 • Bij binnenkomst van de salon dient u uw handen te desinfecteren met de aangeboden desinfecteergel
 • We blijven iets meer op afstand en kunnen daarom uw hand niet schudden
 • Kom op het afgesproken tijdstip. Uit veiligheidsoverwegingen is onze deur op slot, die pas wordt opengemaakt als uw afspraak begint
 • Kom alleen naar de salon. Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene
 • Wij zullen vooraf vragen stellen over uw gezondheid
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (via pin of mobiel)
 • Wij verzoeken u om het toilet van de salon zo min mogelijk te gebruiken.
 • Uiteraard blijven ook wij bij gezondheidsklachten thuis
 • Om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen werken wij met een beperkte bezetting
 • We werken met een mondkapje op
 • Onze gereedschappen en de werkplek worden na iedere klant grondig gedesinfecteerd en gereinigd
 • Voor en na elke behandeling wassen wij grondig onze handen
 • Bij iedere klant gebruiken wij een schoon kapkleed en handdoek
 • We doen op dit moment geen uitgebreide kleurbehandelingen.
 • Uitgroeibehandelingen en deelbehandelingen doen we alleen op bepaalde tijden
 • Helaas kunnen we door deze maatregelen geen versnaperingen als koffie, thee of fris aanbieden
 • Tijdelijk zijn we genoodzaakt door bovenstaande maatregelen een kleine toeslag door te rekenen aan de klant
 • Om onze capaciteit te kunnen vergroten, stimuleren wij klanten zelf hun uitgroei te behandelen.
 • We verzoeken u haarproducten online te kopen vanwege een beperkt aantal bezoekers in de salon.

🦺 Veilig aan het werk (met klanten) 

 • Draag hesjes met opdruk om 1,5 meter afstand te houden 

 • Draag indien nodig handschoenen 

 • Creëer ruimte tussen klant en medewerker: 

 • Reinig balies en hulpmiddelen veelvuldig 

💶 Betalen  

 • Ontmoedig contante betalingen 

 • Biedt contactloos betalen aan  

 • Denk na over Tikkie of QR code betalingen  

 • Kan de klant zelf afrekenen? 

 • Plaats (spat)schermen bij balies en recepties 
 • Breng markeringen of objecten aan op de vloer   

💬 Communiceer! 

 • Communiceer visueel over je huisregels en maatregelen, mooie voorbeelden zijn: 

 • Vakken, lijnen en stippen op de grond 

 • Rood = geen toegang 

 • Groen = ingang 

 • Met linten, blokken of andere obstakels 

 • Maak duidelijk wat jij van klanten verwacht en vertel aan je klanten de maatregelen die jij genomen hebt, door bijvoorbeeld 

 • Poster bij de ingang 

 • Gastheer/dame bij de ingang  

 • Via social media  

 • In nieuwsbrief 

Nog meer tips en trics:  

Arboned: corona en maatregelen op de werkplek 

Franklinwatching: handige tips over thuis werken 

Horeca Nederland: tips voor de horeca 

AOB: opstarten scholen