Portfolio

Brabantse GHOR regio's

[2018] Samen met HBB begeleiding bij de implementatie van Netcenrisch Werken in de geneeskundige keten van drie Brabantse GHOR regio's.

Rijkswaterstaat
Lionheart Rijkswaterstaat

[2017]

Begeleiding van 2 pilots (Pilot Weg en Pilot Water) in het kader van de verkenning van Netcentrisch Werken binnen de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat.

Workshops
Lionheart Groepen

2013 - heden

Workshop Aandacht voor jezelf

Workshop Loslaten 

Workshop Leven vanuit het hart 

Workshop Stap in je vrouwelijke kracht 

Workshop Teambuilding

Politie
Politie

2014 - 2015

Teamleider operationele regie op de verbindingen C2000 binnen het project Portogewoon Politie.

Training van ICO's Politie in het kader van de NSS.

Individuele coaching en familieopstellingen
Lionheart Individuele coaching

Individuele coaching

 • Begeleiden van diverse individuele familieopstellingen (2014 - heden).
 • Individuele coaching (2002 - heden).
Systemisch kijken naar organisaties
Lionheart Systemisch kijken naar organisaties

Begeleiding van diverse organisaties vanuit een systemische blik.

Voorbeelden van deze begeleiding:

 • Organisatie die op een tweesprong stond geholpen bij het maken van een keuze voor hoe nu verder.
 • Directeur inzicht geboden in patronen die binnen het management spelen en op eenzelfde wijze in de lagen daar onder.
 • Manager die moe was en het gevoel had zich altijd maar te moeten bewijzen 'lucht' gegeven en de kracht laten ervaren die al in hem zat te gebruiken, zonder zich op te hoeven tillen.
 • Projectleider die niet in haar kracht kwam; inzicht geboden in wat speelde en laten ervaren hoe wel in haar kracht te komen.
 • Teambuildingsessie na een reorganisatie, waarbij een wij / zij cultuur is omgebogen naar samenwerken vanuit één team.
 • Teambuildingsessie waarin wat 'onder water lag' zichtbaar werd en daarmee bespreekbaar, waaronder een teamlid dat zich niet gezien voelde, een teamlid dat zich buiten het team voelde, een teamlid dat geen duidelijke functie toebedeeld had gekregen in het team, een teamlid dat de direct leidinggevende oversloeg en direct naar de projectleider stapte. 
 • ZZP die in een impasse was geraakt met opdrachtgevers; inzicht geboden in wat speelde met als gevolg dat het weer stroomt en het contact met de opdrachtgever is hersteld.
Veiligheidsregio’s Kennemerland, Utrecht, Zuid Holland Zuid, Limburg Noord
Lionheart Veiligheidsregio’s Kennemerland, Utrecht, Zuid Holland Zuid, Limburg Noord

Veiligheidsregio’s Kennemerland, Utrecht, Zuid Holland Zuid, Limburg Noord

 • Ontwikkelen en verzorgen van een scenario gedreven oefening ter verbetering van de kwaliteit
  van informatiemanagement (2010 - 2013).
Waarnemen van IM tijdens CoPI oefeningen
Lionheart Waarnemen van IM tijdens CoPI oefeningen

Waarnemen van Operationeel Informatiemanagement tijdens CoPI oefeningen van:

 • Veiligheidsregio IJsselland
 • Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio’s Kennemerland, Utrecht, Zuid Holland Zuid, Limburg Noord, Gelderland Midden, Twente, Noord en Oost Gelderland
Lionheart Veiligheidsregio’s Kennemerland, Utrecht, Zuid Holland Zuid, Limburg Noord, Gelderland Midden, Twente, Noord en Oost Gelderland

Veiligheidsregio’s Kennemerland, Utrecht, Zuid Holland Zuid, Limburg Noord, Gelderland Midden, Twente, Noord en Oost Gelderland

 • Implementatie van nieuwe werkwijze ‘Netcentrisch Werken’ met als doel een snellere beeldvorming, betere oordeels- en
  besluitvorming tijdens incidenten (2009 - 2014).
 • Ontwikkelen en verzorgen van diverse opleidings-, trainings- en oefenmomenten om de Netcentrische werkwijze binnen de regio's in te bedden (2009 - 2014).
 • Ontwikkeling van diverse opleidingen en trainingen voor bestuurders & (operationeel) leidinggevenden, informatiemanagers,plotters, politie, meldkamers, communicatie, gemeenten (2009 - 2014).
KLPD
Lionheart KLPD

KLPD 

 • Opzetten van een Proeftuin om te komen tot een set van afspraken t.b.v. de aansluiting van
  ketenpartners bij de Netcentrische Werkwijze van Veiligheidsregio's (2012).