Portfolio

Hoogheemraadschap Rijnland
HHR

[2018 tot heden]
Training groei en ontwikkeling ICO's [3 à 4 maal per jaar]
Training van de Operationeel Leider en de CPI in het kader van groei en ontwikkeling Netcentrisch Werken.
Training van de Coördinator Scenario, Maatregelen en Communicatie 'groei en ontwikkeling Netcentrisch Werken'.
Training van de CMI's die verantwoordelijk zijn voor het Meldingenbeeld in LCMS
Evaluatie van de calamiteit Droogte in 2018 en calamiteit COVID-19 in 2020.
Advies werkinstructies en ontwerp agenda WOT.
Waarneming bij oefeningen t.b.v. groei en ontwikkeling.

PWN
Lionheart PWN

[2017 - heden]

Ontwikkelen van training en oefening ten behoeve van groei en ontwikkeling van ICo's, regievoerend ICo's, OT- en BT leden.

Verzorgen van training en oefening ten behoeve van groei en ontwikkeling van ICo's, regievoerend ICo's, OT- en BT leden.

Waarnemen tijdens OT en BT oefeningen.

Begeleiding van Netcentrisch Samenwerken tussen de PWN crisisorganisatie en partners.

Begeleiding van de implementatie van Netcentrisch Werken binnen de PWN crisisorganisatie.

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHNK

2014 - heden

Verzorgen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor GIMers [2021].

Ontwikkelen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor GIMers [2021].

Verzorgen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor ICO's [2021].

Ontwikkelen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor ICO's [2021].

Verzorgen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor KCC - meldingen [2021].

Ontwikkelen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor KCC - meldingen [2021].

Verzorgen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor Communicatie [2021].

Ontwikkelen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor Communicatie [2021].

Verzorgen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor ICO's [2020].

Ontwikkelen van online trainingen groei en ontwikkeling NCW voor ICO's [2020]

Ontwikkelen van de Go-live oefening Netcentrisch Werken met LCMS [2019].

Waarnemen tijdens de Go-live oefening [2019].

Verzorgen van training en oefening Netcentrisch Werken met LCMS - overgang van Eagle naar LCMS [2019].

Ontwikkeling van het OTO Plan Netcentrisch Werken 2015 - 2016 [2015].

Ontwikkeling van OTO materiaal [2015].

Verzorgen van diverse OTO momenten, onder andere voor informatiemanagers, plotters, voorzitter, communicatie [2015 - dec 2015].

Begeleiding bij de implementatie van Netcentrisch Werken [2014 – dec 2015].

Ontwikkeling van het Plan van Aanpak Netcentrisch Werken 2015 - 2016 [2015].

Ministeries
Ministeries

2010 - heden

Ontwikkelen beleidsvisie NCW binnen de functionele keten [2020].

Training Netcentrisch Werken binnen het DCC-IenW [2019 - 2020].

Training introductie Netcentrisch Werken binnen het DCC-IenW [2017]

Dagvoorzitter in het kader van 'samenwerking tussen Veiligheidsregio's en Landelijk LOCC / NCC [2013].

Begeleiding van de implementatie Netcentrisch Werken binnen het NCC [2010 - 2011].

Geneeskundige keten Utrecht
Lionheart Geneeskundige keten Utrecht

[2017 - 2020]

Samenstellen van het grafisch beeld geneeskundige keten Utrecht tijdens COVID-19 [2020].

Verzorgen van de train-de-trainer groei en ontwikkeling ICO's geneeskundige keten [2020].

Ontwikkeling van de train-de-trainer groei en ontwikkeling ICO's geneeskundige keten [2020].

Ontwikkeling van de Go-live oefening van de geneeskundige keten Utrecht [2018].

Begeleiding van het verandertraject in het kader van de implementatie van Netcentrisch Werken binnen de  de geneeskundige keten Utrecht.

Gemeente Amsterdam
Lionheart Gemeente Amsterdam

[2014 - 2019]

Verzorgen van trainingen groei en ontwikkeling Netcentrisch Werken voor ICO's gemeente Amsterdam [2017 - 2019].

Ontwikkeling van Handboek Proces Informatiemanagement Gemeente Amsterdam [2017].

Verzorgen van trainingen voor ICO's gemeente Amsterdam in het kader van de NSS [2014].

Veiligheidsregio Brabant Noord
Lionheart Veiligheidsregio Brabant Noord

[2016 - 2018]

Waarnemen en evaluatie van het Proces Informatiemanagement tijdens de Oefening Brabant Noord en Politie in 2018.

Waarnemen en evaluatie van het Proces Informatiemanagement tijdens de Systeemtest van VR Brabant Noord in 2017.

Waarnemen en evaluatie van het Proces Informatiemanagement tijdens de Systeemtest van VR Brabant Noord in 2016.

Alliander
Lionheart Alliander

[2017]

Begeleiding van het verandertraject in het kader van de implementatie van Netcentrisch Werken binnen de crisisorganisatie van Alliander.

Brabantse GHOR regio's

[2018] Samen met HBB begeleiding bij de implementatie van Netcenrisch Werken in de geneeskundige keten van drie Brabantse GHOR regio's.

Rijkswaterstaat
Lionheart Rijkswaterstaat

[2017]

Begeleiding van 2 pilots (Pilot Weg en Pilot Water) in het kader van de verkenning van Netcentrisch Werken binnen de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat.