Hoe houd je een organisatie gezond?

Hoe houd je een organisatie gezond?
Nieuwsdatum

Hoe houd je een organisatie gezond?
Organisaties bekeken door een systemische bril

In een gezonde organisatie stroomt de levensenergie, voelen medewerkers zich gehoord en gezien en is de samenwerking prettig. Helaas is dit niet vanzelfsprekend.
Onbewust kunnen er zaken spelen die de gezondheid van de organisatie negatief beïnvloeden met symptomen als hoog verzuim of uitval door ziekte (o.a. burn out), hoog verloop (en wellicht zelfs leegloop) van medewerkers, energie-lek, conflicten binnen de organisatie, etc.
Onder die symptomen liggen vaak negatieve patronen die niet direct zichtbaar zijn, dus ‘onderhuids’ aanwezig. De patronen spelen onder de oppervlakte en de organisatie en haar medewerkers zijn daardoor niet of onvoldoende bewust van die schadelijke, negatieve patronen. Voorbeelden van onderliggende negatieve patronen zijn:

1. De leidinggevende is grotendeels gericht op zijn/haar leidinggevende. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich onvoldoende gezien en gesteund voelen.

2. De positie die de klant krijgt (de klant is koning). Dit zorgt voor een energielek in een afdeling of team.

3. Medewerkers die zich beter voelen dan hun baas. De leidinggevende komt niet in zijn/haar kracht en een natuurlijke rangorde ontbreekt.

4. Werknemers die langer bij de organisatie werken voelen zich verdrongen door de jongere garde. Er ontstaat frictie tussen jong en oud. Jong wil zich graag positioneren en oud voelt zich verdrongen.

5. Onvoldoende evenwicht tussen geven en nemen. Medewerkers voelen zich achtergesteld en gaan op een andere manier ‘nemen’.

6. Er lijkt geen plek te zijn voor een bepaalde rol of functie. Het is net alsof de functie of rol minder recht heeft dan andere functies / rollen.

7. Insluiten – uitsluiten. Medewerkers voelen zich er onvoldoende bij horen en er is sprake van een wij/zij-cultuur; het kan zelfs ontaarden in pesten op de werkvloer.
Met een organisatie opstelling worden de onderliggende negatieve patronen snel zichtbaar.

Ons aanbod
Wij bieden twee opties aan:
1) Organisatie opstelling
Een afdelingsmanager heeft behoefte aan inzicht in een concreet probleem binnen de afdeling.

Onze begeleiding bestaat uit:
• Een voorgesprek met de afdelingsmanager om het probleem helder te krijgen, beeld te krijgen bij de samenstelling van de afdeling & de ophanging ervan en we lichten onze werkwijze toe (1 uur).
• Een Organisatieopstelling, waarbij alleen de afdelingsmanager aanwezig is (1,5 uur).
• Een nagesprek als reflectie op de verkregen inzichten en de oplossingsrichting (1 uur).

2) Teambuildingssessie
Een afdelingsmanager of projectleider heeft behoefte aan een teambuildingssessie met (een deel van) de afdeling of een projectteam. Samen met het team maken we zichtbaar wat er onder water speelt. Door hier inzicht in te krijgen en dit expliciet op tafel te krijgen, worden onderliggende patronen bespreekbaar en dat is een belangrijke stap om tot een goed draaiend team te komen.

Onze begeleiding bestaat uit:
• Een voorgesprek met de afdelingsmanager of projectleider, o.a. om het probleem helder te krijgen en inzicht in de samenstelling van de afdeling / het projectteam en de ophanging ervan (1 uur).
• Eén of meerdere teambuildingssessies met het team (dagdeel per sessie).
• Een nagesprek met de afdelingsmanager of projectleider als reflectie op de verkregen inzichten en de oplossingsrichting (1 uur).

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.reorganiserendoejezo.nl.
Onder ‘nieuws’ vind je ook het bericht ‘de vaak vergeten effecten van een reorganisatie’ vanuit een systemische opstellingenbril bekeken. http://www.reorganiserendoejezo.nl/content/de-vaak-vergeten-effecten-va…. Ook op de website www.lionheart-consultancy.nl is nog meer informatie te vinden over Organisatie opstellingen.
Wil je ook eens ‘onder water’ kijken naar jouw organisatie / afdeling / team? Neem dan contact op met Angelie Pikaar – 06 245 88 195