Coaching

Sinds 2014 beschikt LionHeart over het krachtige instrument Organisatie- en Familie opstellingen. Daarbij wordt zichtbaar wat onder water speelt. 

Tot slot biedt LionHeart - in nauwe samenwerking met Praktijk het Kompas - diverse workshops aan, waaronder de workshop 'kennismaken met organisatieopstellingen', de workshop 'Kom in je kracht' en de 'workshop loslaten en vertrouwen'.

Organisatie opstellingen

Elke organisatie is een systeem dat bestaat uit medewerkers en teams die met elkaar samenhangen en zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Elk onderdeel heeft een eigen plek in het geheel en dit zorgt voor een natuurlijke ordening. Het komt voor dat een medewerker of team afwijkt qua positie van die natuurlijke ordening. Dit heeft invloed op het hele systeem, de organisatie. Dit wordt duidelijk in een organisatie opstelling.

Een organisatie opstelling brengt in kaart welke systeemdynamieken in organisaties een belangrijke rol spelen in de onderstroom.

Een systeem kent ook patronen. Wat opvalt is dat patronen die zich bovenin de organisatie afspelen, zich herhalen in de lagen er onder. Is er onenigheid in de top van de organisatie dan zie je diezelfde onenigheid in de lagen er onder terug komen. Door de orde te herstellen in de top zie je dat herstel ook terug in de lagen eronder. Een Organisatie opstelling maakt de patronen zichtbaar en helpt bij het herstellen van de orde.

Dat wat aan de oppervlakte onzichtbaar is wordt in een Organisatie opstelling zichtbaar gemaakt en zorgt ervoor dat problemen bij de bron kunnen worden beetgepakt. Het voorkomt symptoombestrijding. 

LionHeart biedt op het gebied van Organisatie opstellingen het volgende:

  • Kennismaken met een Organisatie opstelling [1 dagdeel: 13:30 - 17:00u / locatie: een zaal bij de organisatie zelf]. De workshop is bedoeld voor managers in de organisatie, maar wordt ook verzorgd voor startende projectteams en voor coach pools binnen organisaties. In een middag kijken de deelnemers samen op een heel andere, verrassende manier naar het team / de afdeling / de organisatie en zien wat zich doorgaans onder water bevindt. Naast theorie over de onderliggende principes en de meerwaarde van opstellingen ervaren de deelnemers zelf de kracht van organisatie opstellingen.

 

  • Organisatie opstelling. Na een intakegesprek waarin het probleem wordt besproken en hetgeen waar de organisatie inzicht in wil krijgen vindt een organisatie opstelling plaats. Dat kan in een setting met alleen het management, maar kan ook plaatsvinden met een compleet team. In de opstelling wordt inzicht geboden in dat wat doorgaans onder water speelt. Na de opstelling vindt een nabespreking plaats. 

Voor meer informatie over de workshop Kennismaken met Organisatie opstellingen of de begeleiding van een Organisatie opstelling, neem contact op met Angelie Pikaar [06 245 88 195]

 

Workshops

Een organisatie draait goed wanneer medewerkers goed in hun vel zitten, energie hebben, inzicht hebben in wat onder tafel speelt, bewust zijn van hun talenten en samenwerken vanuit verbinding. 

LionHeart biedt in nauwe samenwerking met Praktijk het Kompas de volgende workshops aan:

  • Kennismaken met een Organisatie opstelling [1 dagdeel: 13:30 - 17:00u / locatie: een zaal bij de organisatie zelf]. De workshop is bedoeld voor managers in de organisatie, maar wordt ook verzorgd voor startende projectteams en voor coach pools binnen organisaties. In een middag kijken de deelnemers samen op een heel andere, verrassende manier naar het team / de afdeling / de organisatie en zien wat zich doorgaans onder water bevindt. Naast theorie over de onderliggende principes en de meerwaarde van opstellingen ervaren de deelnemers zelf de kracht van organisatie opstellingen.

 

  • Kom in je kracht [4 dagdelen]. Deze workshop maakt deelnemers bewust van van de kracht die in hen zit om daar vervolgens meer gebruik van te maken. 

 

  • Loslaten en vertrouwen [4 dagdelen]. Deze workshop maakt deelnemers bewust van dat wat ze onbewust op hun schouders nemen en laat hen ervaren hoe het is om los te laten wat niet van hen is. Deelnemers krijgen tools aangeboden om hun grenzen te voelen en aan te geven en om meer vanuit vertrouwen te handelen. Dit geeft rust, ruimte en meer energie.

 

  • Teambuilding [2 dagdelen]. Een workshop voor teams, afdelingen, projectteams waarin wordt gekeken naar onderlinge interactie, samenwerking en leiderschap.

 

 

Familie opstelling

Onderzoek heeft aangetoond dat familiegebeurtenissen - tot 7 generaties terug - invloed kunnen hebben op het nageslacht. Dat uit zich bijvoorbeeld in 'moeite hebben met autoriteit, onverklaarbare boosheid, verdriet of angst, onrust in het (samengestelde) gezin, het gevoel hebben niet in je kracht te staan.

Worstel je al langere tijd met een probleem - privé of in je werk - en je hebt al van alles geprobeerd, maar het probleem blijft, dan is het mogelijk dat jouw probleem voortkomt uit een probleem in je familiegeschiedenis.

Een familie opstelling biedt inzicht en helpt je om weer in je kracht te komen. 

Duur: Intake 15 minuten (telefonisch), Opstelling 75 minuten en nagesprek 15 minuten (telefonisch)

Kosten: 90 Euro

Locatie: Sassenheim

06 245 88 195