Coaching

Angelie Pikaar begeleidt familieopstellingen (individueel en in groepen) en organisatieopstellingen.

 

Het kan zijn dat je al langere tijd worstelt met eenzelfde probleem - privé of in je werk - en je hebt al van alles geprobeerd, maar het probleem blijft. Het is mogelijk dat jouw probleem voortkomt uit een probleem in je familiegeschiedenis. Wist je bijvoorbeeld dat je angst, woede of verdriet bij je kunt dragen die niet van jou is, maar van iemand uit jouw systeem van herkomst. Je wordt dan overvallen door een niet te verklaren angst, woede of verdriet en je kunt niet plaatsen waar het vandaan komt. Je baalt van je reactie en hebt er geen grip op. In een familie-opstelling is inzicht mogelijk in wat speelt en is het zelfs mogelijk om de angst, woede of verdriet die je draagt en niet van jou is, terug te geven in je systeem van herkomst. Je ervaart direct al opluchting, een last die van je schouders valt en je zult alleen nog maar je eigen angst, woede of verdriet voelen in situaties.

Onderzoek heeft aangetoond dat familiegebeurtenissen, tot 7 generaties terug, invloed kunnen hebben op het nageslacht. Dat uit zich bijvoorbeeld in 'moeite hebben met autoriteit, onverklaarbare boosheid / verdriet of angst, onrust in het (samengestelde) gezin, burn-out, het gevoel hebben niet in je kracht te staan, het lukt je niet als ZZP om opdrachten te verwerven, etc.

Een individuele familieopstelling (1,5 uur) in de praktijk aan huis (te Sassenheim) biedt op een eenvoudige snelle manier inzicht in wat speelt en in onderliggende familiepatronen. Naast waardevolle inzichten die je opdoet, wordt een helende beweging in gang gezet. Ook is het mogelijk om een opstelling aan te vragen in het kader van traumaverwerking (Ruppert methode).

Maak een afspraak voor een telefonische intake (06 245 88 195). 

Locatie: Sassenheim / Duur: 1,5 uur.

 

Een organisatie is een systeem met wetmatigheden en een 'geweten'. Als het evenwicht in een organisatie is verstoord, kan dit leiden tot symptomen als bijvoorbeeld demotivatie, gebrek aan verbondenheid of betrokkenheid, pestgedrag, ziekteverzuim. Om grip te krijgen op deze problemen is inzicht nodig in wat er (onderliggend) speelt.

Een opstelling maakt zichtbaar wat er onder water speelt binnen de organisatie en wat er dus achter de symptomen schuil gaat. Ik kijk vanuit drie wetten:

1) eenieder heeft recht op een plek,

2) er is sprake van een bepaalde ordening (rangorde / positie) en

3) het is van belang dat er balans is tussen geven en nemen. 

De opstelling wordt voorafgegaan door een intakegesprek (1 uur). De opstelling zelf duurt 1,5 uur en na een maand volgt een nagesprek (1 uur).  

Maar één afgevaardigde vanuit de organisatie hoeft deel te nemen en toch ontstaat er inzicht in de volledige organisatie. Dat klinkt wellicht vreemd en dat is begrijpelijk wanneer je deze methode nog niet kent. Het zal je echter verbazen hoe valide de uitkomsten zijn van deze methode. Sinds 2014 zet ik deze krachtige, kosteneffectieve methode in bij verschillende organisaties en ik heb al vele opdrachtgevers positief verrast. Ik bied niet alleen inzicht met de opstelling, ik zet tevens ook een oplossingsrichting in gang en daar heeft de organisatie jaren later nog steeds profijt van.

Ik leg je graag meer uit, neem gerust contact met me op.

 

Ik verzorg ook teambuildingssessies en workshops op maat in het kader van bijvoorbeeld

  • een betere samenwerking en communicatie,
  • teambuilding bij een startend (SCRUM- / LEAN- / Project-) team 
  • 'kom in je kracht' wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de energie uit een tean is geraakt,
  • het omzetten van een wij/zij cultuur naar een samenwerkend team. 

Eén van de reacties na afloop van een teambuildingssessie: "Door deze middag is er veel meer helderheid en duidelijkheid in het team gekomen. Teamleden hebben hun juiste plek gekregen en kunnen daadwerkelijk hun rol oppakken. Duidelijk is wat mensen onderling van elkaar nodig hebben om in het team te kunnen functioneren, zowel van boven als van onderen in de hiërarchie (of: zowel van leidinggevende als van aan te sturen medewerkers). Een belangrijke sleutel om samen één team te kunnen vormen, bleek het afscheid nemen van de oude (nu samengevoegde) organisaties. Dit was emotioneel om te doen en bleek nog een hele grote impact te hebben op het huidige team. Door het afscheid nemen kreeg het oude een plek en ontstond er ruimte voor het nieuwe."

Een organisatie draait goed wanneer haar medewerkers goed in hun vel zitten, energie hebben, voelen wat ze willen en daar dan bewust voor kiezen en hun talent voor inzetten.

Samen met Margriet Müskens, lichaamsgericht therapeut, begeleid ik workshops die zich kenmerken door een combinatie van lichaamsgerichte oefeningen en systemisch werk (opstellingen). Het gaat om het ervaren wat (vaak) ongemerkt en onbewust wordt gedaan en ervaren hoe het voelt om het eens anders te doen.

Deelnemers leren contact te maken met hun binnenste om van daaruit bijvoorbeeld grenzen beter te kunnen aangeven of om innerlijk op te ruimen en los te laten. We horen vaak terug van deelnemers dat ze zich meer ontspannen voelen en meer energie ervaren. De lessen hebben een positieve uitwerking op lichaam en geest.

De volgende workshops worden door ons aangeboden:

  • Aandacht voor jezelf (3 dagen)
  • Kom in je kracht (2 dagen)
  • Loslaten en vertrouwen (2 dagen)
  • Verbinden en samenwerken (2 dagen)
  • Leidinggeven met energie (3 dagen)
  • Je burn-out de baas (3 dagen)

De workshops kenmerken zich door ervaren, het stimuleren van interne reflectie en bewustwording van onderliggende patronen. Hierdoor wordt het mogelijk om deze patronen te doorbreken en verandering te bewerkstelligen in gedrag. Ook al werken we in groepen, toch doorloop je je leerproces dicht bij jezelf!

Neem contact op voor meer informatie.