Coaching

Een derde pijler waar LionHeart zich sinds 2014 op richt is de begeleiding van organisaties bij het zichtbaar maken van wat onder de oppervlakte speelt. Wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn in de samenwerking tussen (groepen) medewerkers of sprake is van pesterijen, van fraude, van een relatief hoog ziekteverzuim of een hoog verloop van medewerkers, dan wordt LionHeart ingeschakeld.

Een vierde en laatste dienst van LionHeart is het aanbieden van workshops, waaronder een workshop 'kennismaken met organisatieopstellingen' en een 'workshop loslaten en vertrouwen'.

Systemisch werk met organisatie opstellingen

LionHeart ondersteunt organisaties bij het zichtbaar maken van wat onder de oppervlakte speelt door de inzet van een organisatieopstelling. LionHeart biedt inzicht in waarom symptoombestrijding niet helpt en verschaft inzichten om terug te keren naar een gezonde, energieke en florerende organisatie. 

Elke organisatie – van eenmanszaak tot multinational en alles wat daar tussen zit – is een systeem. Een kenmerk ervan is dat een systeem bestaat uit onderdelen die met elkaar samenhangen en zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Elk onderdeel heeft een eigen plek in het geheel en dit zorgt voor een natuurlijke ordening. Zo heeft de ondernemingsraad bijvoorbeeld een bepaalde plaats in de organisatie om van meerwaarde te kunnen zijn. De raad is onafhankelijk en is er voor zowel de medewerkers als voor de lagen daarboven. Wanneer een onderdeel qua plek afwijkt van de natuurlijke ordening, dan heeft dit invloed op het draaien van dat onderdeel – radartje – binnen het systeem en daarmee op het functioneren van het hele systeem. Wanneer de ondernemingsraad bijvoorbeeld dichtbij de directie staat, dan verstoort dit de mate van onafhankelijkheid. De effecten zie je terug bij alle lagen onder de directie. Er ontstaat een wantrouwen richting de ondernemingsraad en zij zullen minder snel naar de ondernemingsraad toestappen dan wanneer de ondernemingsraad de natuurlijke plek inneemt.

Een ander voorbeeld van zo’n verstoring zie je wanneer een directeur van een bouwbedrijf functioneringsgesprekken gaat voeren met een op de bouwplaats werkende timmerman. De effecten zie je terug bij de timmerman en zijn/haar leidinggevende. Die zullen vast denken ‘hé, ga eens terug in je hok’. Dit voorbeeld zal in de praktijk niet zo snel voorkomen, maar ik kom veel organisaties tegen waar de term ‘micromanagement’ regelmatig wordt gehanteerd.

Alle onderdelen binnen een systeem hangen met elkaar samen en wat opvalt is dat gedrag bovenin de organisatie zich herhaald in de lagen er onder. Er is een patroon zichtbaar. In het genoemde voorbeeld zal dan niet alleen de directeur van het bouwbedrijf managementlagen overslaan door zich te bemoeien met wat er op de werkvloer gebeurt, maar zie je dit gedrag op meerdere plaatsen binnen het bouwbedrijf terug.

Een tweede kenmerk van een systeem is dat het een geweten ontwikkelt. Net zoals wij mensen een geweten hebben, heeft een organisatie dat ook. Alle gebeurtenissen en medewerkers maken onderdeel uit van het systeem en staan in het ‘geheugen’ van het systeem, ongeacht of het een gebeurtenis is die in het verleden heeft plaatsgevonden of een medewerker betreft die de organisatie verlaten heeft. Wanneer gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een traumatisch ongeval waarbij een medewerker is overleden, onder het tapijt worden geveegd dan zal het geweten van het systeem opspelen. Dat wat onder het tapijt zit, dus zich onder water bevindt, zal zich uiten aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld door het vertrek van opvallend veel medewerkers, ruzie of pesten op de werkvloer, een wij-zij cultuur op de werkvloer, tegenvallende resultaten of het aldoor weglekken van energie. Hetgeen zich boven water afspeelt trekt de aandacht en zal het eerste zijn waar oplossingen voor worden gezocht. De organisatie is dan symptomen aan het bestrijden, maar de oorzaak ervan wordt niet aangepakt. Nu je dit weet, begrijp je dat het belangrijk is om onder water te kijken en dat wat speelt zichtbaar te maken, zodat het probleem in de kern kan worden aangepakt.

Een organisatie draait goed wanneer medewerkers goed in hun vel zitten, energie hebben, inzicht hebben in wat onder tafel speelt, bewust zijn van hun talenten en samenwerken vanuit verbinding. Dat gaat niet vanzelf. Daar is bewustwording voor nodig, inzicht in wat er speelt en inzicht in de eigen plek daarin. Vanuit daar is het mogelijk om een verandering in gang te zetten naar positieve flow.

Om bovengenoemde helder te krijgen, bieden we verschillende workshops aan. Daarin maken we deelnemers bewust van wat er (vaak) ongemerkt en onbewust plaats vindt binnen het team / de organisatie en de eigen positie daarin. Patronen die spelen worden zichtbaar en dit biedt de mogelijkheid om deze te doorbreken. 

  • Kennis maken met organisatie opstellingen [1 dagdeel]. In deze workshop maken deelnemers kennis met de krachtige werkvorm om binnen korte tijd inzicht te krijgen in wat speelt. De workshop wordt vaak ingezet voor intervisiedoeleinden en leent zich ook goed voor een (deel van een) studiedag. Samen op een heel andere, verrassende manier naar het team / de afdeling / de organisatie kijken en dan zien wat zich doorgaans onder water bevindt, blijft een bijzonder moment. Weken later praten medewerkers er nog over. "Dit was de mooiste werkdag in mijn leven," geeft een 62 jarige deelnemer terug, "dit had ik al veel eerder willen doen."
  • Aandacht voor jezelf en van daaruit verbinden [4 dagdelen]. Deze workshop maakt deelnemers bewust van de wijze waarop je je gedraagt in de organisatie, in mogelijke energie-leks en biedt inzicht in de mogelijkheden die je hebt om dichterbij jezelf te komen wat zorgt voor een meer op je plek voelen, je gezien en gehoord voelen en erbij horen.
  • Kom in je vrouwelijke kracht [4 dagdelen]. Deze workshop maakt vrouwen bewust van de kracht die in hen zit om daar vervolgens meer gebruik van te maken in zowel de werk- als ook de privé situatie. Vrouwen die geneigd zijn om 'hun mannetje te staan', die met name mannelijke energie aanboren, hebben baad bij deze workshop. Er ontstaat inzicht in de vrouwelijke energie en er worden tools geboden om vanuit de vrouwelijke kracht in de organisatie te staan.
  • Loslaten en vertrouwen [4 dagdelen]. Deze workshop maakt deelnemers bewust van dat wat ze onbewust op hun schouders nemen en laat hen ervaren hoe het is om los te laten wat niet van hen is. Deelnemers krijgen tools aangeboden om hun grenzen te voelen en aan te geven en om meer vanuit vertrouwen te handelen. Dit geeft rust, ruimte en meer energie.
  • Teambuilding [2 dagdelen]. 

 

Het kan zijn dat je al langere tijd worstelt met eenzelfde probleem - privé of in je werk - en je hebt al van alles geprobeerd, maar het probleem blijft. Het is mogelijk dat jouw probleem voortkomt uit een probleem in je familiegeschiedenis. Wist je bijvoorbeeld dat je angst, woede of verdriet bij je kunt dragen die niet van jou is, maar van iemand uit jouw systeem van herkomst. Je wordt dan overvallen door een niet te verklaren angst, woede of verdriet en je kunt niet plaatsen waar het vandaan komt. Je baalt van je reactie en hebt er geen grip op. In een familie-opstelling is inzicht mogelijk in wat speelt en is het zelfs mogelijk om de angst, woede of verdriet die je draagt en niet van jou is, terug te geven in je systeem van herkomst. Je ervaart direct al opluchting, een last die van je schouders valt en je zult alleen nog maar je eigen angst, woede of verdriet voelen in situaties.

Onderzoek heeft aangetoond dat familiegebeurtenissen, tot 7 generaties terug, invloed kunnen hebben op het nageslacht. Dat uit zich bijvoorbeeld in 'moeite hebben met autoriteit, onverklaarbare boosheid / verdriet of angst, onrust in het (samengestelde) gezin, burn-out, het gevoel hebben niet in je kracht te staan, het lukt je niet als ZZP om opdrachten te verwerven, etc.

Een individuele familieopstelling (1,5 uur) in de praktijk aan huis (te Sassenheim) biedt op een eenvoudige snelle manier inzicht in wat speelt en in onderliggende familiepatronen. Naast waardevolle inzichten die je opdoet, wordt een helende beweging in gang gezet. Ook is het mogelijk om een opstelling aan te vragen in het kader van traumaverwerking (Ruppert methode).

Maak een afspraak voor een telefonische intake (06 245 88 195). 

Locatie: Sassenheim / Duur: 1,5 uur.